Finalisten VSN Trofee bekend

Bron: Horses 4 december 2019

Hexagon’s Luxuriouzz (ex Luxuriouzz v/d Waalsehoeve) finalist

Other news items